Tarieven

Consulten

Kinderpraktijk Hartenkracht biedt kosteloos een eerste, oriënterend gesprek van 60 minuten aan dat in het teken staat van intake en kennismaking. Daarna geldt het uurtarief.

Het tarief voor consulten is € 75,- per uur.

Dit tarief geldt voor gezinsgesprekken, oudergesprekken, kindgesprekken, observaties, gesprekken op school of met andere hulpverleners.

 

Spreekuur voor bestaande klanten

Voor korte vragen waar je direct een antwoord op wilt.

Op dinsdag- en vrijdagochtend van 10.00-11.00 uur.

Op dinsdagavond van 20.00-21.00 uur.

 

Telefonisch / Skype consult

Bij een telefonisch consult geldt het volgende tarief:

30 minuten: €60,-

60 minuten: €75,-

 

Emailconsult

Bij het adviseren per email geldt het volgende tarief:

Beknopt advies: €60,-

Uitgebreid advies: €75,-

 

 

Bij het niet aanwezig zijn of niet tijdig annuleren (24 uur voor tijdstip van het consult) van de afspraak wordt het uurtarief in rekening gebracht.

U ontvangt een factuur, waarbij de betalingstermijn 14 dagen is.

Alle diensten zijn BTW vrijgesteld!

 

 

Reiskosten: afhankelijk van de afstand €0,30 per km buiten de omtrek van 15 km rondom de vertreklocatie. Reistijd langer dan 20 minuten €12 per uur aan reistijdcompensatie.

 

Voor intelligentieonderzoek, systeem gezinsdiagnostisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek worden vaste standaardtarieven gehanteerd:

 

€ 495,- verkort intelligentieonderzoek: intakegesprek (telefonisch en schriftelijk), vragenlijst(en) invullen, onderzoek en afname intelligentietest, resultaten scoren c.q. beoordelen en uitwerken tot verslag, evaluatiegesprek met ouder(s). Nabespreken met de leerkracht en IB’er behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor geldt het uurtarief.

 

€ 495,- systeem gezinsdiagnostisch onderzoek: intakegesprek (telefonisch en schriftelijk), ontwikkelingsanamnese in kaart brengen, gezinsobservatie(s), spelbegeleiding, analyses verrichten, uitwerking van verslag, evaluatiegesprek met ouder(s).

 

€ 640,- uitgebreid intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek: intakegesprek, afname vragenlijst(en), afname onderzoek en testen intelligentie, persoonlijkheidsvragenlijsten afnemen, aanvullend onderzoek doen zoals didactisch, sociaal-emotioneel, psychologisch en/of op het gebied van autisme / ADHD. Resultaten van de onderzoeken scoren c.q. beoordelen, verwerking tot verslag, waarbij handelingsadviezen, toegespitst op het kind, worden gegeven, bespreking verslag.

 

Relevant en aanvullend kan zijn om schoolgegevens op te vragen, een gesprek met de leerkracht te voeren en een schoolobservatie van het kind in de klas te verrichten. Hiervoor geldt het uurtarief.

 

U ontvangt voor het onderzoek een factuur, die dient te worden voldaan voordat het onderzoek gaat plaatsvinden.

 

 

 

Ouders die bereid zijn zelf te groeien om de ontwikkeling van hun kind of gezin daarmee te stimuleren.

 

Snelle inzet van preventie en opvoedingsondersteuning.

Kosten worden door ouders of school zelf betaald of door de gemeente (in behandeling)/zorgverzekeraar.

Behandelvrijheid, die afgestemd wordt op uw wensen.

Gezinsgesprekken: ook 's avonds en in het weekend.

Kinderpraktijk Hartenkracht is een eerstelijns particuliere praktijk, die pleit voor kortdurende behandeling.

 

 

Vergoeding en verzekering

 

Door de meeste verzekeraars vindt deze vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering onder ‘alternatieve geneeswijzen’. Mocht vergoeding onverhoopt niet mogelijk zijn, dan kunt u de kosten voor de therapie bij uw belastingaangifte opvoeren als ‘bijzondere ziektekosten’.

Vanaf januari 2016 vallen alle basis orthopedagogen met een universitaire opleiding, lid van de NVO én ingeschreven in het register NVO basis orthopedagoog onder de BTW-vrijstelling.

Heeft u een persoonsgebonden budget, dan krijgt u een financiële vergoeding voor behandeling en begeleiding doorKinderpraktijkhartenkracht.l

 

Beroepscode

 

Kinderpraktijk Hartenkracht is lid van de NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen). Deze beroepsvereniging behartigt zowel de belangen van de orthopedagogen als hun klanten. Ik werk volgens de beroepscode van de NVO en hanteer de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de NVO treft u hier aan.

Ik sta voor je klaar!

Wil je graag een kennismaking aanvragen of wil je weten wat ik voor je kan betekenen? Stel je vraag dan via het formulier of neem direct contact met me op

06-44760625

diane@kinderpraktijkhartenkracht.nl

Bericht wordt verstuurd...

Er is iets mis gegaan, probeer nogmaals te versturen.

Bericht is verstuurd!

© Copyright Kinderpraktijkhartenkracht 2016